Jag har tid att möta Dig!

Gestalt betyder helhet.
Helhetstänkandet och den humanistiska människosynen är fundamentet i gestaltterapi.

Allt hänger samman.

Mötet
Kontakt
Här och Nu
Medvetenhet
Ansvar

Centrala hörnstenar i Gestaltterapin.

Allt verkligt liv är möte
Martin Buber