Massage är ett bra komplement på arbetsplatsen
för att sänka stressnivån och öka välbefinnandet.

Att få massage med jämna mellanrum gör att du blir mer
kreativ, kan utföra ditt arbete på ett stimulerande sätt
och vara mer avslappnad på din fritid.

Ambulerande verksamhet och alternativt på min mottagning.

Gestaltterapi, ,   , Tel 0708 239523, Epost ingalill@askme.se